Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | Mobile Trading | Bảng giá trên ĐTDĐ | Tùy chọn | English
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––   
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––   
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––   
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––   
 UPCOM-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––   
 
 
         
Nhập mã:     Ngành :
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Mở Cao Thấp
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Mở Cao Thấp
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Mở Cao Thấp
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT 141 Nguyễn Du, Quận 1. TP. HCM - TeL: (84.8) 6299 2006 - Fax: (84.8) 6299 7986 - Email: info@vdsc.com.vn - Website: www.vdsc.com.vn Trực tuyến: